• Imprimeix

Recerques en curs

En el marc de la convocatòria de subvencions anual a recerques sobre qualitat democràtica DEMOC, s’organitzen tres reunions de treball per a presentar, fer el seguiment i tancar els projectes seleccionats. Les trobades permeten obrir debat sobre el contingut i plantejament d’aquests per intentar aportar altres punts de vista, en especial dels professionals de les administracions públiques que tenen competència sobre les matèries a tractar, però també altres professionals que treballen sobre la matèria.