Guia per planificar, executar i avaluar els processos de participació

Planificar, executar i avaluar els processos de participació

Guia per incorporar la ciutadania a les polítiques de la Generalitat

Barcelona 2010

Darrerament, són moltes les institucions i les persones que s’han interessat per la participació. També han proliferat experiències concretes que permeten valorar-ne la seva aplicació pràctica. La participació s’ha convertit en una moda: tothom en parla, tot i que no tothom sap ni com dur-la a terme ni quines són les raons d’aquest interès creixent.

Aquesta guia vol ser un ajut per a tots els que creuen en la participació, però necessiten algunes recomanacions per no caure en els seus paranys. Es tracta d'un document obert: no fixa un procediment detallat, ja que cada procés tindrà les seves peculiaritats, però dibuixa els eixos, els principis, les condicions i els criteris principals que fan que un procés de participació sigui de qualitat i produeixi resultats efectius. Una experiència que ens ha ajudat a passar de la teoria a la pràctica i que, a més, ens permet basar les nostres recomanacions en una realitat concreta i tangible en què hem intervingut directament.

Es tracta, doncs, d'una guia feta pel Govern de Catalunya i que, tot i poder interessar en altres àmbits, està pensada per ser útil al Govern mateix. El fet de ser una guia del Govern implica que se centra en la participació que aquest fomenta per al disseny i el desplegament de les seves polítiques públiques. La iniciativa, la planificació i la responsabilitat dels processos són, per tant, governamentals. Això no vol dir, ni molt menys, que la participació s'esgoti en aquesta aproximació, que no hi hagi participació al marge de la iniciativa governamental. Afortunadament hi ha altres formes de participació, però no són objecte d'aquesta guia.

Data d'actualització:  12.06.2017