Guia per a la implantació del govern obert als municipis de Catalunya

Guia per a la implementació del govern obert als municipis de Catalunya
Col·lecció “Guies breus de participació ciutadana”, núm. 7
Barcelona, novembre de 2015

El govern obert és el repte que encaren actualment les administracions públiques. Cada vegada més, la ciutadania, organitzada o no, reclama conèixer la gestió dels assumptes públics i tenir-hi incidència. Cada vegada més, apareixen iniciatives que permeten als ciutadans fer el seguiment de les accions que es duen a terme des de les administracions públiques. Per tal que aquest seguiment sigui útil i rellevant, és necessari que l'Administració proporcioni les dades de què disposa de manera uniforme i coherent.

Aquesta guia és un instrument eminentment pràctic, adreçat a tècnics i càrrecs directius del sector públic, i pretén contribuir a incorporar els principis de transparència, dades obertes i participació ciutadana al model actual de govern local.

S’hi exposen els eixos bàsics de la transparència i les dades obertes, així com del foment de la participació ciutadana i de la col·laboració. També s’hi proposa un full de ruta cap al govern obert, que incorpora punts com ara la creació d’una regidoria de transparència, l’aprovació d’un Pla de govern obert o la posada en marxa d’un portal de govern obert. El penúltim bloc del treball aporta les claus per a la implantació del govern obert en l’àmbit local. El darrer apartat inclou, entre d’altres, l’accés a la normativa bàsica, diversos indicadors d’avaluació, una llista d’organitzacions promotores del govern obert i bibliografia sobre la matèria.

Data d'actualització:  06.06.2017