Guia per a la gestió col·laborativa d'espais i equipaments públics

Guia per a la gestió col·laborativa d'espais i equipaments públics
Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 5
Barcelona 2015

La gestió dels espais i equipaments públics ha deixat de ser una ma­tèria exclusiva de les administracions públiques. Cada vegada més, la ciutadania, organitzada o no, reclama incidir en com es gestionen uns espais que són de tothom. I cada vegada més, apareixen a casa nostra iniciatives de gestió d’espais públics per part d’asso­ciacions, plataformes i col·lectius, amb més o menys grau d’autonomia de l’Administració, que és qui té la titularitat d’aquests espais.

Aquesta guia s’emmarca en aquesta tendència, i s’ha redactat amb l’objectiu d’ofe­rir criteris, eines i pautes per als agents que vulguin impulsar la gestió d’espais i equipament públics i que això generi uns millors resultats des de tots els punts de vista. I tot plegat, intentant-ho explicar de la manera més senzilla possible.

Els destinataris principals de la guia són, doncs, els responsables polítics i tècnics de les administraci­ons de Catalunya, fonamentalment d’àmbit local, així com les entitats sense ànim de lucre i plataformes cíviques amb voluntat d’implicar-se en la gestió activa del territori, i en general, qualsevol persona amb interès a familiaritzar-se amb aquest nou paradigma de gestió dels espais i equipaments públics.

Data d'actualització:  06.06.2017