Guia d'instruments de participació ciutadana a Catalunya

Guia d'instruments de participació ciutadana a Catalunya

Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 4

Barcelona 2013

En un context de creixent desafecció política i d’augment de la demanda de més implicació de la ciutadania en els afers públics, des del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica hem volgut oferir a la ciutadania una guia que reculli les opcions que el sistema jurídic preveu per a la seva participació: les eleccions, les consultes populars i les iniciatives legislatives populars. Aquests instruments no exhaureixen les possibilitats de participació ciutadana, però sovint són desconeguts o poc utilitzats, no perquè no siguin útils, sinó perquè se'n desconeix l'existència o el procediment d’ús.

Aquesta Guia pretén salvar aquest desconeixement i fer aquests mecanismes, que sovint semblen feixucs i complexos, més accessibles als ciutadans. En aquest sentit, quan parlem de participació ciutadana en aquesta Guia no pretenem donar una visió exhaustiva de les opcions de participació de la ciutadania, sinó d’alguns dels mecanismes reglats previstos legalment. Així doncs, en queden fora les formes de participació de la societat civil sorgides de la seva pròpia iniciativa i que no impliquen una intervenció de l'Administració (com són l'associacionisme, els moviments socials, les manifestacions...) i també els processos  participatius i els òrgans estables de participació, atès el seu caràcter menys formal.

Data d'actualització:  12.06.2017