Guia de transparència i rendició de comptes en l'administració local

Guia de transparència i rendició de comptes en l'administració local
Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 6
Barcelona 2015

En el context de reforma i modernització de les ad­ministracions públiques, la transparència i la rendició de comptes s’han assenyalat com un dels aspectes centrals. En els darrers temps, aquests conceptes s’han vist acompanyats d’altres –amb notable impac­te públic– en relació amb l’accés a la informació i el denominat govern obert. Al rerefons hi ha una crisi o qüestionament de la relació entre administració pública i ciutadania que va més enllà dels tradicionals temes de la representació política o del control jurisdiccional de l’administració.

A hores d’ara són ja nombroses les iniciatives que en l’àmbit de la transparència i la rendició de comptes duen a terme les administracions, també la local. Poc sabem, fins al moment, dels seus efectes reals sobre la percepció ciutadana o sobre el funcionament de l’administració mateixa. Ens trobem, llavors, en l’inici d’un camí que està estretament vinculat al del canvi en l’administració, on convé que tant els objectius com els obstacles s’identifiquin convenientment.

El propòsit d’aquesta Guia és donar una visió de con­junt sobre el perquè i el com de les polítiques i ac­tuacions de l’administració local en el terreny de la transparència i rendició de comptes, partint del fet que han de ser, perquè siguin efectives, unes polítiques i actuacions que vagin a l’arrel del govern i de la qualitat democràtica a escala local.

Data d'actualització:  06.06.2017