Guia de disseny d'espais deliberatius per a la participació ciutadana

Guia de disseny d'espais deliberatius per a la participació ciutadana 

Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 1

Barcelona 2010

La participació ciutadana és la incorporació de persones i xarxes socials a les decisions públiques. La participació de qualitat requereix desenvolupar processos (seqüències ordenades de comunicació i diàleg) en espais (medi o suport on es desenvolupen els processos).

Aquesta guia, més que descriure els consells de participació actualment existents, ofereix recomanacions per aconseguir espais de deliberació útils i eficients i complementa la guia Planificar, executar i avaluar els processos participatius i altres guies de la mateixa col·lecció

Data d'actualització:  12.06.2017