• Imprimeix

El directiu públic i la ciutadania. Lideratges compartits? Seminari directiu, juliol 2017

imatge_lideratges

El seminari «El directiu públic i la ciutadania. Lideratges compartits?» es va organitzar el passat mes de juny, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, com a espai de reflexió per al personal d’alta direcció del sector públic on dialogar sobre els reptes actuals de la qualitat democràtica.

El seminari es va plantejar els objectius següents:

  • Reflexionar sobre els canvis i moment de l’escenari sociopolític actual.
  • Incidir en el paper del directiu públic en l’impuls d’una democràcia de qualitat.
  • Plantejar les regles de joc, possibilitats i límits de la participació ciutadana en l’escenari sociopolític actual.
  • Analitzar diferents experiències de lideratge públic en la millora de la qualitat democràtica amb la implicació ciutadana.

Les reflexions més destacables sorgides del debat es poden consultar en el vídeo elaborat per la Secretaria de Transparència i Govern Obert, on experts i directius públics posen de manifest algunes idees remarcables: consideren que la qualitat democràtica vindrà marcada en el futur per la capacitat dels ciutadans de participar en els processos que els afecten. En aquest context, els directius públics tenen un paper clau, perquè han de “córrer el risc” de compartir poder, per a prendre decisions encertades.

Fomentar la participació ciutadana és una part fonamental de la feina directiva: cal explicar la proposta, dialogar amb la ciutadania i donar una resposta adequada a les necessitats. Aquesta inversió en la participació ciutadana retorna en capacitats més grans per al directiu per a emprendre noves accions i decisions polítiques. És fonamental, per tant, que les parts creguin en la seva importància i capacitat de millorar l’actuació de l’Administració.