Transparència

La informació a disposició de la ciutadania per conèixer l’activitat de la Generalitat.

Transparència

Participació ciutadana

Perquè les decisions preses escoltant la ciutadania són millors i més democràtiques.

Participació ciutadana

Dades obertes

Les dades públiques i reutilitzables que la Generalitat ofereix a la ciutadania.

Dades obertes