• Imprimeix

Nou impuls a la Xarxa de Governs Transparents

El passat 20 novembre es va reunir, la plenària de la Xarxa de Governs Transparents, encapçalada pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Ernest Maragall.

28/11/2018 11:11
Foto reunió Xarxa de Governs Transparents

La Xarxa és una experiència de col·laboració permanent entre institucions amb l’objectiu de prestar suport a tots els ens locals de Catalunya en matèria de transparència i bon govern. Està formada per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, les associacions municipalistes (ACM i FMC), l’AMB, el Consorci AOC, Localret i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya.

Durant la reunió es va acordar refermar el suport als objectius fundacionals de la Xarxa que són els de donar suport als ens locals a tots els nivells: tecnològic, jurídic i formatiu, amb criteris i interpretacions comunes vinculades a la Llei de Transparència de Catalunya. Més enllà del compliment de la llei, es va ressaltar la necessitat d’incloure formalment com a objectius propis de la Xarxa, l’impuls de la cultura de la transparència i també l’àmbit de la participació ciutadana.

També es va fer balanç de tota la feina feta els darrers anys, fent una valoració molt positiva i posant en relleu la important tasca realitzada pels grups de treball que de manera regular reuneixen a tècnics de totes les organitzacions de la Xarxa. Aquest grups de treballs són el de Transparència Local, el de Participació, el de Formació el Comitè TiC. Alguns dels avenços que es van destacar van ser:

 

  • Creació dels portals de Transparència de les administracions locals
  • Facilitació de recursos metodològics i documents model (guies de transparència, criteris sobre el ítem de publicitat activa, eines sobre participació ciutadana, etc)
  • Elaboració d'un model tipus de Codi de Conducta dels alts càrrecs dels ens locals
  • Participació en la definició del Registre de Grups d’Interès de Catalunya
  • Coordinació de les diferents activitats formatives 

 

Així mateix, va voler valorar i compartir el darrer informe anual del Síndic de greuges sobre la transparència, accés a la informació pública i bon govern, que alertava d’un cert alentiment en l’aplicació de Llei de Transparència. Tenint en compte les recomanacions de l’informe, es van exposar els principals reptes per als propers anys en els àmbits de transparència, participació, integritat i formació/canvi cultural.

Així, en l’àmbit de Transparència i dades obertes es va acordar impulsar l’apertura màxima d’informació i d’avançar cap a les dades comprensives. Així, per continuar millorant els portals de transparència, es posarà l’accent en l’actualització de les dades, la millora de la quantitat i la qualitat de la informació, les millores gràfiques, la creació d’informes de gestió interna i també el foment de les actualitzacions automatitzades. Es va fer un especial esment en la necessitat d’implantar els portals de transparència als ens locals dependents que encara no en tenen i, també, el compromís per impulsar una plataforma de dades obertes de Catalunya, de totes les administracions públiques del país

En l’àmbit de la participació es treballaran consensos per establir un model compartit organitzatiu i metodològic en relació a la participació ciutadana a tot Catalunya. En aquesta línia s’apostarà, per una banda per fer una reflexió conjunta en relació al paper axial del Decidim com a eina de gestió de participació i de la participació, i per altra banda, per elaborar materials i recursos consensuats pel grup de Treball de participació ciutadana.

En relació a la integritat, es va acordar avançar cap a la publicació de les agendes dels alts càrrecs i de les reunions amb els grups d’interès, aprovar un document model per a la incorporació dels ajuntament al Registre de Grups d’Interès de Catalunya i, també, fomentar l’aprovació dels codis ètics i de conducta dels electes i els alts càrrec a les entitats locals i la seva difusió entre ells i la ciutadania.

Finalment, en l’àmbit de la formació i el canvi cultural, es preveu l’impuls amb l’EAPC del grup de treball de formació amb l’objectiu de coordinar i promoure conjuntament itineraris formatius a diferents nivells, així com, l’elaboració de guies, bones pràctiques i models i la seva difusió tant dins de l’administració com per al conjunt de la ciutadania.

En el darrer punt de la reunió, es va proposar crear un nou grup de treball de la xarxa amb l’objectiu de presentar una candidatura catalana a l’Open Government Partnership, que és l’aliança internacional que promou el govern obert arreu del món, on els governs membres es comprometen a associar-se amb la societat civil per promoure la transparència, donar poder als ciutadans, lluitar contra la corrupció i aprofitar les noves tecnologies per millorar la governança del seu país.