• Imprimeix

Consulta aquí els resultats del procés participatiu per a elaborar el Pacte Nacional per l'Activitat Física i l'Esport!

La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, va desenvolupar, entre els mesos de març i maig de 2017, un procés participatiu per tal d’elaborar un Pacte Nacional per l’Activitat física i l’Esport a Catalunya. Aquest procés constituirà el marc per a desenvolupar la nova llei de l’esport català, i ha rebut el suport metodològic de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

07/07/2017 09:07
imatge_esports

La Secretaria General de l’Esport, a través del Consell Català de l’Esport, va desenvolupar aquest procés participatiu entre els mesos de març i maig de 2017, un procés que contribuirà a l’elaboració d’un Pacte Nacional per l’Activitat física i l’Esport a Catalunya, i que serà un pas previ a la creació de la nova llei de l’esport català, que el Govern portarà al Parlament de Catalunya com a nou Projecte de llei de l’activitat física i l’esport de Catalunya.

L’objectiu principal ha estat el de recollir propostes que contribueixin al disseny d’un nou model de governança de l’esport català, a partir del plantejament de dos objectius prioritaris: construir una societat més saludable, en què la pràctica esportiva esdevingui un hàbit diari i durant tota la vida de les persones; i esdevenir un país d’èxit esportiu amb millors resultats a nivell internacional.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert ha donat suport metodològic del procés participatiu i ha elaborat l’informe del procés participatiu per a un Pacte Nacional per l’Activitat Física i l’Esport a Catalunya, que recull les aportacions realitzades als cinc àmbits que es van treballar: coneixement, economia, rendiment, governança i activitat física

Destaquem, de manera molt resumida, algunes de les propostes més prioritzades per part del participants:

 

Ciutadania i hàbits saludables

- Fomentar la prescripció de l’esport, incloent la figura del metge de l’esport al sistema sanitari.
- Partint del fet que per a aconseguir un esport net i saludable es necessita formació a l’escola i educació, es demana implementar l’activitat física fins a una hora diària en horari lectiu, per fomentar que la població en general faci més activitat física.
- Incrementar les hores curriculars de 2 a 3 hores per potenciar el desenvolupament global de la persona mitjançant l’activitat física.
- Valorar el paper dels consells esportius en l’activitat física i els valors: salut, integració, etc., per a promocionar hàbits saludables.
- Desenvolupar plenament el Pla català de l’esport a l’escola per ajudar a la detecció de talents, atenent a les necessitats educatives de creixement dels infants, adolescents i joves.


El paper dels tècnics de l’esport

- Garantir els drets dels professionals en funció del perfil formatiu per incentivar la formació inicial en els tècnics d’esport i que adquireixin les competències adequades.
- Promoure el reciclatge dels tècnics esportius per posar en valor la constant actualització del coneixement al llarg de la trajectòria professional.
- Es necessita una ordenació professional com a principal matèria de planificació de les polítiques públiques en activitat física i esport.


La governança de l’esport, per a esdevenir un país d’èxits esportius

- Elaborar una llei de mecenatge amb objectius operatius: implicar els agents públics i privats per a l’aplicació de la R+D; fomentar la col·laboració pública-privada a l’esport i el mecenatge esportiu, i incloure un model de patrocini amb deduccions fiscals atractives.
- Garantir una millor coordinació entre la part de la Secretaria General d’Esports (Consell Català de l’Esport, federacions, INEF i CAR) per tal d’estructurar una gestió unificada.