• Imprimeix

La Secretaria subvenciona nous projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica

La Secretaria de Transparència i Govern Obert ha donat a conèixer els projectes que rebran suport de la convocatòria d’ajuts a la recerca en qualitat democràtica de 2017 (DEMOC2017).

17/01/2018 10:01
imatge_democ

En conjunt es distribuiran 36.000 euros entre quatre projectes, que han assolit els millors resultats en les dues fases d’avaluació de què consta la convocatòria. La Secretaria ha rebut deu propostes de projectes relatius a la millora de la implicació de la ciutadania en els afers públics.

La primera fase d’avaluació, realitzada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), permet examinar la qualitat cientifico-tècnica dels projectes, mentre que la segona, realitzada per un jurat compost per experts i membres de l’Administració, avalua la temàtica de la recerca i la seva aplicabilitat per a impulsar la qualitat democràtica. Així, els projectes seleccionats són:

«La deliberació ciutadana online: avaluació de la deliberació en les noves plataformes participatives dels ajuntaments catalans i en les xarxes socials relacionades» de la Universitat Oberta de Catalunya, amb Rosa Borge com a responsable del projecte. La recerca aborda la participació ciutadana impulsada pels ajuntaments a Catalunya i que s’articula a través dels mitjans que proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació, concretament a través de «Decidim», instrument utilitzat a ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell o Terrassa. L’objectiu és examinar la deliberació i el debat a la plataforma i l’impacte d’aquests a les interaccions a Twitter com a via per a avaluar la qualitat i quantitat a partir d’un sistema d’indicadors dissenyats amb aquest objectiu i que permeti determinar la utilitat de les plataformes.

«El vot electrònic com a factor transformador de la democràcia associativa: el cas dels partits polítics catalans» de la Universitat Rovira i Virgili, amb Jordi Barrat com a responsable del projecte. El projecte pretén analitzar el vot per internet com a mecanisme per a facilitar i articular la participació de les bases en el funcionament i la presa de decisions de les organitzacions a partir de les experiències existents en els partits polítics. Es pretén indagar si aquest tipus d’eines poden contribuir a la millora de la democràcia interna. En aquest sentit, els resultats de la recerca haurien d’aportar el coneixement necessari per a redactar un reglament model sobre votacions telemàtiques i un recull de bones pràctiques per a garantir-ne el bon funcionament.

«Democràcia directa municipal: experiències i criteris de bones pràctiques» de la Universitat de Girona, amb Quim Brugué com a responsable del projecte. El projecte de recerca pretén avançar en el coneixement de les experiències de democràcia directa als municipis de Catalunya. A partir de l’anàlisi d’aquests, es pretén identificar les condicions i els criteris que afavoreixen la qualitat i l’èxit d’aquest tipus d’iniciatives. La recerca pretén, a banda d’establir un marc teòric d’anàlisi, assolir coneixement aplicable que cristal·litzi, a partir dels resultats, en l’elaboració d’una guia de bones pràctiques de consultes ciutadanes. El document està concebut com un instrument adreçat als poders municipals que vulguin posar en marxa aquest tipus d’instruments de democràcia directa.

«Percepciones ciudadanas de los procesos de interacción entre los ciudadanos y sus representantes» de la Universitat de Barcelona, amb Camilo Cristancho com a responsable del projecte. El projecte de recerca vol obtenir coneixement de com percep la ciutadania els grups d’interès i les formes d’interacció d’aquest agents sobre el govern i els representants per a aconseguir sensibilitzar, desenvolupar simpaties o activar la població en relació amb determinats assumptes. L’opinió sobre la influència dels grups d’interès en la política pot comprometre les percepcions de qualitat democràtica de les decisions preses. Conèixer com es configuren aquestes percepcions ciutadanes pot permetre als poders públics dissenyar processos i establir mesures per a eliminar aquest risc, i garantir així la transparència i la qualitat democràtica de les interaccions.

La convocatòria d’ajuts a la recerca en l’àmbit de qualitat democràtica, endegada el 2013, ha celebrat cinc edicions, que han atorgat ajuts a 28 projectes per un import total de 211.999,98 €. L’objectiu és dotar a les entitats i administracions públiques del coneixement aplicable per a impulsar i millorar la participació i la qualitat democràtica a Catalunya.