• Imprimeix

Descobreix el servei de transparència de Govern obert: la contractació

L’apartat de transparència del web de Govern obert mostra la informació de publicació obligada sobre l’Administració de la Generalitat i les seves empreses públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquí us fem un resum breu del que podeu trobar a l'apartat de contractació del web.

23/02/2018 11:02
Transparencia_contractacio

La informació pública sobre qui contracta, què es contracta, com es contracta, a qui es contracta i l’import dels contractes és un dret de la ciutadania, així com un requisit per a la confiança en la gestió de l’Administració i una arma per a evitar la corrupció.

A la pàgina governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/ hi trobareu quatre peces bàsiques per a la comprensió i la recerca d’informació sobre la contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

En primer terme trobareu la Plataforma de serveis de contractació pública, on totes les administracions catalanes informen de les licitacions existents. S’hi poden fer consultes per ens, per tema, per demarcació territorial o per fase en la qual es troba la licitació, i incloure-hi les publicacions de la Plataforma de contractació de l’Estat si voleu. També podeu fer la cerca en funció de la fase en la qual es troba la contractació: licitació, adjudicació, formalització; i anul·lació, desistiment o renúncia.

El segon element és un registre dinàmic, és a dir, que rep informació de forma contínua des dels òrgans de contractació. Es tracta del Registre públic de contractes, que conté únicament les dades dels contractes subjectes a la normativa vigent en matèria de contractació pública, i disposa d’informació relativa a la contractació menor dels departaments de la Generalitat, des de l’any 2011. Les dades que s’obtenen des del cercador són aquelles que han estat trameses pels organismes contractants corresponents fins a la data de la cerca i amb un limitació dels darrers cinc anys. 

Els camps per a triar l’organisme d’adscripció, el procediment d’adjudicació i el tipus de contracte són camps multiselecció, i també s’inclouen en el resultat les dades següents, relatives a l’execució dels contractes: modificacions, pròrrogues i resolucions anticipades. El resultat de les cerques es pot descarregar en local (en format .xls), i, per tant, en àmbit obert per a ser reutilitzat. 

En tercer lloc, si sou un actor que treballa habitualment o per primera vegada amb l’Administració, us pot ser útil l’apartat Registre electrònic d’empreses licitadores, creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes públics, i permet una inscripció ràpida.

Finalment, si el que us interessa és fer un seguiment de la transparència en termes de contractació, podeu accedir a la resta d’apartats; estadístiques i memòries, contractació d’obres públiques, convenis, resolucions, etc. Si el que necessiteu és reutilitzar dades, podeu anar a l’apartat Dades obertes de contractació pública, on hi recollim l’anàlisi de dades de la contractació i els datasets d’aquesta.

No oblideu, a més, que per tal d’afavorir la lluita contra el frau, disposeu d’una bústia d’ètica en contractació pública on podeu enviar consultes o queixes relatives a l’aplicació del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública a l’Administració de la Generalitat i a la resolució de les situacions de conflicte d’interessos.