• Imprimeix

Finalitza la fase deliberativa del procés participatiu "La contribució de Catalunya al desenvolupament global"

Finalitza la fase deliberativa del procés participatiu “La contribució de Catalunya al desenvolupament global”, en què s’han recollit més de 400 propostes

28/11/2018 11:11
Foto final procés "La contribució de Catalunya al desenvolupament global"

Al llarg del procés, que ha tingut lloc entre el 19 de setembre i el 15 de novembre, s’han debatut 22 temes per aconseguir una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació al desenvolupament de Catalunya en relació amb l’Agenda 2030. 

Després de dos mesos de participació activa, les primeres dades del procés participatiu “La contribució de Catalunya al desenvolupament global”, que acaba de finalitzar, indiquen que han participat més de 260 persones d’àmbits diversos i s’han recollit 422 propostes.

Actualment, s’estan elaborant i gestionant totes les aportacions recollides a les 21 sessions de debat que hi ha hagut al territori, les 21 sessions autogestionades i les propostes que han arribat mitjançant el portal de participació participa.gencat.cat.

Al llarg d’aquesta primera fase de deliberació, les persones participants han fet un treball de reflexió, dialogant al voltant de 4 eixos:

  • Gestió del coneixement i orientació a resultats
  • La política pública: organització i agents
  • Visió transformadora
  • Noves eines i aliances

  

Arribar a col·lectius diversos i fora del territori

 

Un dels objectius del procés participatiu ha estat ampliar i diversificar les relacions, treballant amb actors diversos, més enllà dels propis del sector de la cooperació o incorporant visions de fora del territori. 

En aquest sentit, les sessions autogestionades han jugat un paper important, i han permès traslladar el debat a col·lectius, entitats i països que han tingut oportunitat de fer arribar les seves aportacions. S’han realitzat sessions autogestionades a Moçambic, Colòmbia i Marroc, i han participat diversos actors (ONG, universitats o organitzacions socials, entre d’altres).

 

Properes passes: elaboració de la Visió 2030 i Pla director i retorn als participants

 

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han volgut encarar els nous reptes que suposa l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides recollint aportacions mitjançant un procés participatiu ampli. 

Al llarg dels propers dies, s’elaborarà un recull de les idees que han sorgit en cada un dels 4 eixos de debat per tal de veure les idees força i aquells punts on hi ha hagut dissensos.

Aquests informes permetran:

 

  • Alimentar l’elaboració del nou Pla director 2019-2022, que és l’expressió tècnica principal de la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament.

 

  • Elaborar el document de Visió 2030.

 

Un cop elaborats aquests dos documents, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament té el compromís d’explicar als participants com s’han incorporat les seves propostes i, en cas que no hagi estat possible, les justificacions corresponents.