• Imprimeix

Les dades obertes, un potencial a explorar

Us oferim aquí una aproximació al concepte de dades obertes, els principis que en regeixen la creació, elaboració i difusió; així com a les utilitats i els beneficis que comporten.

15/01/2018 14:01
 dades obertes

La Generalitat impulsa l’ús de les dades obertes per diferents raons: permet establir un diàleg actiu, participatiu i bidireccional entre Govern i ciutadans; possibilita la creació de valor econòmic, i promou un ús intel·ligent i eficaç dels recursos.

Per tal que les dades puguin ser reutilitzades amb aquestes finalitats és necessari que compleixin un seguit de requisits, el que anomenem «principis de les dades obertes». Globalment s’accepten com a principis vàlids els definits per la Sunlignt Foundation.

Aíxí, les dades obertes han de ser públiques, detallades, actualitzades, accessibles, automatizades, lliures, en format obert i no cal registrar-se enlloc per tal de descarregar-les. Són dades primàries i originals, estan a disposició de la ciutadania, i el seu ús no està sotmès a cap tipus de regulació que en restringeixi la reutilització.

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics i relatives a tots aquells àmbits en els quals tenen competències: salut, ensenyament, funció pública, etc. Les administracions públiques les posen a disposició de la ciutadania perquè aquesta en tingui coneixement i també per tal que les pugui utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

Actualment, la Generalitat de Catalunya permet accedir a aquestes visualitzacions i possibilitats de descàrrega a través del catàleg de dades obertes: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/.

Us recomanem que navegueu per la pàgina del servei de dades obertes i us feu una idea més concreta de la seva vàlua i l'impacte que pot tenir el seu ús http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/.