• Imprimeix

La plataforma col·laborativa Dyntra avalua la transparència de la Generalitat en un 90,86%

La plataforma col·laborativa Dyntra, que ofereix ha incorporat recentment com un dels seus eixos de treball l’avaluació de les comunitats autònomes, en què atorga a Catalunya gairebé un 91% en termes de transparència.

14/07/2017 10:07
imatge_dyntra

L’avaluació realitzada per la plataforma Dyntra es divideix en sis blocs, i Catalunya obté un 100% de grau de compliment en tres:

Transparència institucional 81%

Accés a la informació i la publicitat activa 94,12%

Participació i col·laboració ciutadana 96%

Transparència economicofinancera 100%

Contractació de serveis 100%

Urbanisme i obres públiques 100%

Catalunya obté així la segona posició en el rànquing de les comunitats autònomes analitzades, per darrere de Galícia, que ha obtingut una puntuació total de 91,94%.

Dyntra està integrada per investigadors, actors socials i administracions públiques, i té com a objectiu mesurar la informació pública de governs, administracions públiques, partits polítics, càrrecs electes i els diferents actors socials d’una manera dinàmica, eficient, transparent i oberta.

La gestió i emplenament d’aquests índexs es realitza des d’una plataforma tecnològica que possibilita una avaluació oberta del nivell de compliment, pel que fa als estàndards reflectits en l’índex dins de la tipologia d’organisme públic i marc de govern.

A més d’elaborar índexs de transparènciarelatius a comunitats autònomes, també ofereix altres rànquings, com ara el de transparència de diverses ciutats del món, el de ministeries o el d’àmbit local.