• Imprimeix

La gestió participativa dels serveis centra la recerca en qualitat democràtica

Com gestionar de manera col·lectiva i participativa els serveis en temps de crisi? Aquesta sembla ser una de les preguntes que es planteja la comunitat científica dedicada a la recerca en qualitat democràtica, d’acord amb el debat sorgit durant la primera sessió de treball sobre les recerques DEMOC2016 que impulsa la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

23/08/2017 11:08
sessio1_democ2016

La trobada de diferents investigadors i membres de l’Administració per tal de veure l’evolució de les recerques de cada convocatòria DEMOC, ha permès debatre sobre la gestió participativa dels serveis i com fer-ne ciència oberta. Les investigacions abasten la gestió participativa de l’habitatge, l’impacte del servei comunitari, la participació ciutadana d’infants i joves, i el concepte de l’aprenentatge servei.

Les sessions de treball de les convocatòries d’ajuts a la recerca en qualitat democràtica, impulsades per la Secretaria de Transparència i Govern Obert, permeten la presentació de novetats quant a què s’està fent dins l’àmbit acadèmic sobre la participació ciutadana, l’intercanvi entre investigadors i la difusió d’hipòtesis, idees i metodologies innovadores que poden ajudar a la implantació de noves polítiques públiques.

La sessió del passat mes de maig va posar de relleu l’estat de la qüestió de les recerques aprovades per a la convocatòria del 2016, els resultats definitius de les quals seran lliurats a finals d’aquest any. La trobada va permetre abordar algunes qüestions relatives a la recerca responsable i la innovació des de la perspectiva de l’anomenada ciència oberta, que, entre d’altres, es refereix als esforços que fan els investigadors per publicar els resultats de les seves investigacions en format digital i accessible, cosa que permet accelerar-ne el treball i la difusió en nom de la millora de la transparència, la col·laboració i el foment de la ciència.

S’hi van presentar els quatre projectes següents. Podeu consultar el debat a la secció «Recerques en curs» de l’apartat de recerca en qualitat democràtica.

 


• COPHAB - Coproducció i gestió participativa d’habitatge: iniciatives socials, capacitats comunitàries i instruments de política pública. Marc Parés (Universitat Autònoma de Barcelona)
El projecte es planteja aquesta pregunta: «Les iniciatives de coproducció i gestió participativa són una alternativa democràtica i viable per fer front a la problemàtica de l’accés a l’habitatge?». Davant la qüestió, s’han identificat dos casos d’estudi: la Cooperativa Obrera de Viviendas dels anys 60 al Prat; i la iniciativa de la Borda, que arrenca l’any 2015. L’objectiu serà analitzar la coproducció i la gestió participativa d’habitatge a Catalunya examinant els elements que dificulten o faciliten les iniciatives, partint de la hipòtesi que el context i les capacitats comunitàries són elements rellevants.


• El servei comunitari com a pràctica social innovadora en el món local. Anàlisi i propostes de millora. Núria Simó (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
El projecte té dues grans finalitats: conèixer i analitzar l’impacte del servei comunitari en el món local i contribuir a la millora i enfortiment de la xarxa al territori. Es vol identificar els elements clau del servei comunitari en el món local i la implicació dels agents, identificar la creació de xarxes que s’hi generen i conèixer la perspectiva dels agents que hi participen. Es pretén establir indicadors de qualitat democràtica de les pràctiques d’educació servei en el món local i consensuar-los amb el conjunt d’agents involucrats. També es vol analitzar l’impacte en la construcció dels conceptes de democràcia i d’innovació social.

• Participació d’infants i adolescents: un estudi de cas al Consell de Nois i Noies de la ciutat de l’Hospitalet. Pilar Folgueiras (Universitat de Barcelona)
El projecte presenta el Consell de nois i noies de 10 a 16 anys que representen els centres educatius de la ciutat, amb els objectius de conèixer-ne el funcionament i la satisfacció dels participants i determinar propostes i orientacions de millores de l’espai participatiu que puguin ser transferibles. Per a fer-ho, i entre d’altres accions, es pretén analitzar les dinàmiques de participació i identificar la xarxa social generada pel Consell. S’espera poder elaborar propostes de millora de l’espai que també puguin ser transferibles a d’altres contextos.

• Impacte de la participació interna que generen els projectes d’aprenentatge servei a la Fundació Catalana de l’Esplai. Mariona Graell (Universitat Internacional de Catalunya)
Es presenta el context de l’aprenentatge servei, com una pràctica educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els participants treballen sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Es parteix de la idea que els projectes transformen a les persones que hi participen, també en termes de participació, com ara l’impacte en els nois i noies i el personal educador implicat en els projectes o també, l’impacte en l’augment del capital social i les capacitats cíviques de la comunitat on s’inscriuen.