• Imprimeix

Es publiquen les contribucions ciutadanes prèvies a l’elaboració del reglament de la Llei de Transparència

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha fet públic l’informe de retorn, així com la valoració i el conjunt de contribucions ciutadanes rebudes de manera prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG). Es valora la possibilitat d’incorporar un bon nombre de les aportacions rebudes al reglament, ja que aquestes són enriquidores tant en termes de nombre com de qualitat.

04/05/2017 14:05
feedback

L’objectiu de la consulta prèvia ha estat disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració del reglament. S’han rebut una vintena de comentaris especialitzats relatius a dues de les preocupacions del Govern:


- Conèixer quins són els principals problemes d’aplicació de la LTAIBG, en relació amb les matèries que convé desenvolupar reglamentàriament.  
- Identificar quins són els aspectes d’aquestes matèries que, per la naturalesa o complexitat d’interpretació, es considera necessari reglamentar.


La síntesi o informe de retorn de les aportacions rebudes posa de manifest que, d’entre els diferents temes d’interès per a la ciutadania per a elaborar el reglament, hi ha dos capítols d’especial importància: reforçar la publicitat activa (obligació de l’Administració de publicar en els seus portals i de manera permanent determinada informació pública exigida per llei) i desenvolupar l’aplicació del dret d’accés a la informació pública (dret que tenen les persones a l’accés a la informació pròpia de l’Administració i aquella que elabora).


Posem a la vostra disposició, al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, entre altres documents, el recull de les aportacions rebudes, la valoració d’aquestes i l’informe de retorn sobre la consulta.