• Imprimeix

Nou procés participatiu per a potenciar la vinculació dels casals cívics amb el seu entorn

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, i conjuntament amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert, impulsem un procés de reflexió en relació amb les potencialitats del paper dels equipaments cívics (EC) en el territori.

centres_civics

Amb aquest objectiu, al llarg dels mesos d’octubre i novembre es duran a terme deu sessions de treball arreu de Catalunya, amb l’objectiu de reflexionar conjuntament i compartir les oportunitats sobre l’impacte social de l’equipament cívic i sobre quina ha de ser la seva implicació en el seu entorn proper, en el seu treball amb la comunitat i en el seu aspecte inclusiu.

El procés participatiu s’adreça als professionals dels casals, els tècnics d’altres equipaments i serveis del territori, i aquelles entitats de caire civico-socials de l’entorn del casal. El procés recollirà totes les aportacions i propostes, per tal d’enriquir la presa de decisions de la DGACC quant a la millora de la implicació de l’equipament en el seu entorn.

Les sessions de treball, que es duran a terme del 9 d’octubre al 14 de novembre, conviden a participar diferents casals en funció del territori en què s’ubiquen. Per a veure on es desenvolupen i quan, consulteu el document marc elaborat per tal d’emmarcar el debat. 

  • Amb relació a quines necessitats existents al nostre territori podria actuar l’equipament cívic?
  • Com podria enfortir el casal la vinculació al territori? Trobem a faltar el casal en algun espai de relació, treball o participació del barri o territori?
  • Com es pot potenciar la implicació activa d’entitats i persones usuàries en la dinàmica de l’equipament?

La reflexió se centrarà en l’anàlisi d’oportunitats dels equipaments cívics i s’articularà sobre tres eixos:

Els casals cívics de la Generalitat de Catalunya són espais públics de participació i convivència oberts a tothom, que fomenten la cultura cívica afavorint la convivència i la cohesió social. També promouen iniciatives de la comunitat que potenciïn espais d’intercanvi d’experiències personals, socials i comunitàries entre persones, i que tinguin per objectiu la prevenció, la integració i el treball a la comunitat.

Aquestes activitats i serveis estan impulsades des de les entitats o les administracions, ja que aquestes últimes cedeixen espais, amb caràcter puntual o estable, a d’altres administracions, entitats o col·lectius específics per a la realització d’esdeveniments.

El propòsit de l’Administració en impulsar aquest debat és, per tant, apropar i sumar esforços en l’assoliment del treball per a la comunitat com a mecanisme d’enfortiment de la societat civil.

Data d'actualització:  27.09.2017