• Imprimeix

Informació per a desenvolupadors

Cos de l'article

Arquitectura tecnològica del servei de dades obertes de gencat

L’arquitectura tecnològica del servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya consisteix en l’entramat de components tecnològics que es troben implicats en alguna part del servei, des de l’obertura de les dades públiques fins a la seva explotació i reutilització.

 

Plataforma de dades obertes

L’element central de l’arquitectura és la plataforma de dades obertes, que utilitza la tecnologia Socrata. Aquesta plataforma, a banda de funcionar com un repositori de dades, ofereix un seguit de serveis de dades obertes que en faciliten l’aprofitament i la reutilització. Entre les possibilitats que trobareu a la plataforma de dades obertes hi ha: consulta de les dades, descàrrega en múltiples formats, creació de filtres i visualitzacions de dades, i accés a les dades via API REST.

Fonts de dades

L’Administració pública rep, genera i gestiona una gran quantitat de dades, que estan emmagatzemades en sistemes d’informació molt diversos. L’Administració treballa contínuament per publicar a la plataforma de dades obertes totes aquelles dades de què disposa, sempre que no tinguin restriccions legals per a publicar-se.

Portal de dades obertes

El Portal de dades obertes ofereix accés al catàleg i a les dades a través del web. Actualment es troben tant datasets penjats a la plataforma Socrata com datasets als quals s’accedeix mitjançant enllaços a d’altres webs de la Generalitat.

Visualització de dades

Tant la mateixa Administració pública com els ciutadans i d’altres usuaris externs poden utilitzar les dades disponibles a la plataforma de dades obertes com a font d’informació per a crear visualitzacions interactives, mapes, cercadors o apps que s’actualitzin en temps real.

Arquitectura

Sistema de dades obertes de la Generalitat

El catàleg de dades del Portal de dades obertes de Catalunya pretén ser el catàleg de referència per a localitzar fonts de dades obertes.

Moltes d’aquestes dades es troben emmagatzemades i disponibles al mateix Portal de dades obertes de Catalunya, però en d’altres casos també es troben en forma d’enllaços a d’altres portals més específics.

Alguns d’aquests portals que conviuen amb el Portal de dades obertes de Catalunya són:

Recursos

La plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya utilitza la tecnologia Socrata, que permet l’ús d’API. La mateixa web de Socrata disposa d’un gran ventall d’articles, guies i recursos adreçats tant a desenvolupadors experimentats com als més novells. Aquí us deixem l’enllaç: https://dev.socrata.com/.

Termes d’ús, llicències i responsabilitats

Les condicions d’ús dels conjunts de dades publicats al Portal de dades obertes s’emparen en la normativa vigent al respecte: la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE), i la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que regulen l’obertura de dades públiques i les condicions de reutilització. Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.

La utilització dels conjunts de dades publicats en el Portal de dades obertes pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

 

Tipus de llicències aplicables a la reutilització de dades

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que, amb caràcter general, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions.

D’altra banda, d’acord amb el que estableix la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, les administracions públiques i organismes del sector públic tenen potestat per a indicar la modalitat i condicions d’ús de les dades que decideixen publicar. Es preveuen quatre modalitats de reutilització de les dades:

 1. Reutilització de documents posats a disposició del públic sense subjecció a condicions.
 2. Reutilització de documents posats a disposició del públic amb subjecció a condicions establertes en llicències tipus.
 3. Reutilització de documents amb sol·licitud prèvia.
 4. Acords exclusius de conformitat.

D’acord amb la legislació esmentada, les dades publicades es poden sotmetre, entre d’altres, a les condicions generals següents:

 1. Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 2. Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 3. Que se’n citi la font.
 4. Que s’esmenti la data de l’última actualització.
 5. Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 6. Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

En cada conjunt de dades s’especifica la llicència a què està subjecte. A continuació es detallen les diferents llicències utilitzades en els conjunts de dades publicats al Portal de dades obertes:

 • Creative Commons - Domini públic (CC0 1.0): L’autor dedica l’obra al domini públic, tot renunciant als seus drets d’autor. Permet copiar, modificar, distribuir l’obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís ni indicar l’autoria de la font.
 • Creative Commons (by): Sempre que l’obra es reutilitzi, caldrà reconèixer-ne l’autoria a través de la citació de la font de dades. Permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
 • Creative Commons - SenseObraDerivada (by-nd): Sempre que l’obra es reutilitzi, caldrà reconèixer-ne l’autoria a través de la citació de la font de dades. Permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.

 

Fórmules per a la citació de la font

La Generalitat de Catalunya recomana la següent fórmula de citació de la font dels conjunts de dades per part de les empreses o usuaris reutilitzadors:

Font: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

Si s’hi inclou aquesta cita en format HTML, podeu utilitzar el marcat següent, o similar:

Font de les dades: Generalitat de Catalunya.

Assessorament i suport

La Secretaria de Transparència i Govern Obert, com a òrgan competent en la matèria, lidera i coordina els projectes d’integració i obertura de dades públiques, presta suport funcional en l’estratègia de publicació de dades obertes i promoció del seu ús i aprofitament i s’ocupa de la gestió operativa del Portal de dades obertes. Podeu contactar-hi mitjançant el formulari de contacte.

Bones pràctiques en l’ús i reutilització de dades obertes

L’ús col·laboratiu de la informació pública pot donar lloc a una transparència i control de l’activitat pública més grans, al foment de la innovació democràtica i a la creació de serveis i aplicacions que repercuteixen positivament en la societat. En aquest sentit, l’actitud de les persones interessades en la reutilització de les dades públiques és un factor clau, per això...

...us animem a:

 • Utilitzar els conjunts de dades com a font de dades primària, de manera que l’actualització de les dades en les vostres visualitzacions o aplicacions es dugui a terme automàticament. Els conjunts de dades de la plataforma de dades obertes s’actualitzen periòdicament (diàriament o per períodes més llargs de temps, depenent de cada cas), per tant, si les vostres aplicacions es refereixen directament a l’adreça del conjunt de dades disponible en la plataforma, no us caldrà realitzar cap acció perquè la informació de la vostra aplicació s’actualitzi.
 • Citar l’origen i l’autoria dels conjunts de dades que decidiu utilitzar per a les vostres visualitzacions o aplicacions.
 • Indicar explícitament, quan sigui possible, quines dades provenen de fonts oficials, quines dades provenen d’altres fonts i quines dades provenen de càlculs realitzats dins o fora de la vostra aplicació.
 • Contactar amb nosaltres quan identifiqueu qualsevol error, o informació incorrecta o inconsistent en les dades que consulteu, i fer-nos arribar suggeriments si teniu idees sobre com millorar el servei.
 • Sol·licitar-nos els datasets que us agradaria trobar a la plataforma de dades obertes i valorar i comentar aquells que ja tenim penjats i us hagin sigut útils.

...en cap cas podeu:

 • Simular que la vostra aplicació és un servei oficial del Govern.
 • Presentar les dades de manera enganyosa o incorrecta, o falsificar les dades.
 • Utilitzar aquest lloc per a finalitats ideològiques o polítiques de partit; el Portal de dades obertes és una iniciativa finançada amb diners públics, no és apropiat polititzar-ne el servei.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a tesis racistes, sexistes, homòfobes o que promoguin o incitin la discriminació o la violència.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a una activitat criminal o il·lícita.
Data d'actualització:  29.11.2017