• Imprimeix

Informació per a desenvolupadors

L’arquitectura tecnològica del servei de dades obertes de la Generalitat de Catalunya consisteix en l’entramat de components tecnològics que es troben implicats en alguna part del servei, des de l’obertura de les dades públiques fins a la seva explotació i reutilització.

Plataforma de dades obertes

L’element central de l’arquitectura és la plataforma de dades obertes, que utilitza la tecnologia Socrata. Aquesta plataforma, a banda de funcionar com un repositori de dades, ofereix un seguit de serveis de dades obertes que en faciliten l’aprofitament i la reutilització. Entre les possibilitats que trobareu a la plataforma de dades obertes hi ha: consulta de les dades, descàrrega en múltiples formats, creació de filtres i visualitzacions de dades, i accés a les dades via API REST.

Fonts de dades

L’Administració pública rep, genera i gestiona una gran quantitat de dades, que estan emmagatzemades en sistemes d’informació molt diversos. L’Administració treballa contínuament per publicar a la plataforma de dades obertes totes aquelles dades de què disposa, sempre que no tinguin restriccions legals per a publicar-se.

Portal de dades obertes

El Portal de dades obertes ofereix accés al catàleg i a les dades a través del web. Actualment es troben tant datasets penjats a la plataforma Socrata com datasets als quals s’accedeix mitjançant enllaços a d’altres webs de la Generalitat.

Visualització de dades

Tant la mateixa Administració pública com els ciutadans i d’altres usuaris externs poden utilitzar les dades disponibles a la plataforma de dades obertes com a font d’informació per a crear visualitzacions interactives, mapes, cercadors o apps que s’actualitzin en temps real.

El catàleg de dades del Portal de dades obertes de Catalunya pretén ser el catàleg de referència per a localitzar fonts de dades obertes.

Moltes d’aquestes dades es troben emmagatzemades i disponibles al mateix Portal de dades obertes de Catalunya, però en d’altres casos també es troben en forma d’enllaços a d’altres portals més específics.

Alguns d’aquests portals que conviuen amb el Portal de dades obertes de Catalunya són:

La plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya utilitza la tecnologia Socrata, que permet l’ús d’API. La mateixa web de Socrata disposa d’un gran ventall d’articles, guies i recursos adreçats tant a desenvolupadors experimentats com als més novells. Aquí us deixem l’enllaç: https://dev.socrata.com/.

El concepte de reutilització de la informació generada pel sector públic fa referència a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per a crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

Les condicions d’ús dels conjunts de dades publicats al Portal de dades obertes s’emparen en la normativa vigent al respecte: la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 (que transposa la Directiva 2013/37/UE), i la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que regulen l’obertura de dades públiques i les condicions de reutilització. Així mateix, la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix que la informació pública pot ésser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit, especialment la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà de les dades objecte d’informació pública i la creació de productes o serveis d’informació amb valor afegit basat en aquestes dades.

La utilització dels conjunts de dades publicats en el Portal de dades obertes pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

 

Modalitats de reutilització del Portal de dades obertes de la Generalitat

 

D’acord amb les recomanacions de la Guía de reutilización del Proyecto Aporta del Ministeri de Ciència i Tecnologia (Plan Avanza), es preveuen quatre modalitats de reutilització de la informació amb unes condicions d’ús específiques:

 

 • General. Sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007, modificat per la Llei 18/2015. Aquesta modalitat s’aplicarà per defecte a tots els conjunts de dades (datasets), excepte a aquells en què s’indiqui una modalitat diferent. Vegeu «Condicions d’ús i llicències d’aplicació general».
 • Les dades considerades obres (amb drets de propietat intel·lectual) es posen a disposició de tercers per mitjà de llicències Creative Commons, les de difusió més oberta, que permetin tant la finalitat comercial com la creació d’obres derivades.
 • En determinats casos, com és el cas de fotografies fetes per tercers, la llicència de reutilització és la llicència Creative Commons de Reconeixement - SenseObraDerivada BY-ND, és a dir, que es permeti «l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades».
 • Finalment, s’estableix una modalitat amb sol·licitud prèvia segons les condicions de l’ens generador, del qual es facilitarà el contacte per a acordar els termes d’ús específics.

 

Condicions d’ús i llicències d’aplicació general

 

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents i dades que hi estan sotmesos per a finalitats comercials i no comercials.

La reutilització de les dades i documents del Portal de dades obertes de la Generalitat estan sotmesos a les condicions generals següents:

 

 • Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
 • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
 • Que se’n citi la font.
 • Que s’esmenti la data de l’última actualització.
 • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
 • Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

 

Aquestes condicions s’apliquen de manera general a tots els conjunts de dades (datasets) del Portal de dades obertes, a excepció d’aquells conjunts de dades en què s’indiqui específicament una altra llicència.

 

Fórmules per a la citació de la font

 

La Generalitat de Catalunya recomana aquesta fórmula de citació de la font dels conjunts de dades per part de les empreses o usuaris reutilitzadors:

Font: Generalitat de Catalunya. [nom de l’organisme o ens autònom]

Si s’hi inclou aquesta cita en format HTML, podeu utilitzar el marcat següent, o similar:

Font de les dades: Generalitat de Catalunya.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert, com a òrgan competent en la matèria, lidera i coordina els projectes d’integració i obertura de dades públiques, presta suport funcional en l’estratègia de publicació de dades obertes i promoció del seu ús i aprofitament i s’ocupa de la gestió operativa del Portal de dades obertes. Podeu contactar-hi mitjançant el formulari de contacte.

L’ús col·laboratiu de la informació pública pot donar lloc a una transparència i control de l’activitat pública més grans, al foment de la innovació democràtica i a la creació de serveis i aplicacions que repercuteixen positivament en la societat. En aquest sentit, l’actitud de les persones interessades en la reutilització de les dades públiques és un factor clau, per això...

...us animem a:

 • Utilitzar els conjunts de dades com a font de dades primària, de manera que l’actualització de les dades en les vostres visualitzacions o aplicacions es dugui a terme automàticament. Els conjunts de dades de la plataforma de dades obertes s’actualitzen periòdicament (diàriament o per períodes més llargs de temps, depenent de cada cas), per tant, si les vostres aplicacions es refereixen directament a l’adreça del conjunt de dades disponible en la plataforma, no us caldrà realitzar cap acció perquè la informació de la vostra aplicació s’actualitzi.
 • Citar l’origen i l’autoria dels conjunts de dades que decidiu utilitzar per a les vostres visualitzacions o aplicacions.
 • Indicar explícitament, quan sigui possible, quines dades provenen de fonts oficials, quines dades provenen d’altres fonts i quines dades provenen de càlculs realitzats dins o fora de la vostra aplicació.
 • Contactar amb nosaltres quan identifiqueu qualsevol error, o informació incorrecta o inconsistent en les dades que consulteu, i fer-nos arribar suggeriments si teniu idees sobre com millorar el servei.
 • Sol·licitar-nos els datasets que us agradaria trobar a la plataforma de dades obertes i valorar i comentar aquells que ja tenim penjats i us hagin sigut útils.

...en cap cas podeu:

 • Simular que la vostra aplicació és un servei oficial del Govern.
 • Presentar les dades de manera enganyosa o incorrecta, o falsificar les dades.
 • Utilitzar aquest lloc per a finalitats ideològiques o polítiques de partit; el Portal de dades obertes és una iniciativa finançada amb diners públics, no és apropiat polititzar-ne el servei.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a tesis racistes, sexistes, homòfobes o que promoguin o incitin la discriminació o la violència.
 • Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a una activitat criminal o il·lícita.