• Imprimeix

Estratègia de dades obertes

Un dels objectius més importants del Govern de Catalunya és establir mecanismes que permetin reforçar la proximitat entre la ciutadania i l’Administració, a fi d’optimitzar un diàleg obert i transparent. És per això que la Generalitat de Catalunya ha impulsat un seguit de polítiques de govern obert que permeten que la ciutadania pugui col·laborar, seguir i fins i tot avaluar les polítiques públiques.

Govern obert significa retre comptes de forma continuada, un fet que és possible gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació, que permeten a l’Administració oferir de forma instantània grans quantitats d’informació de manera actualitzada i permanent, i que fan visible l’activitat que es fa des del Govern.

Només amb la complicitat d’una ciutadania activa i implicada amb l’entorn, que exerceixi el dret de rebre informació i documentació, però, sobretot, que sigui capaç d’interpretar-la, de debatre-la i de generar una opinió pública informada, es pot aconseguir un millora en la qualitat democràtica.

Aquesta ciutadania també ha d’exercir el deure d’enriquir les decisions que més l’afecten en l’àmbit de la gestió i els serveis públics a fi de millorar el model de governança del país.

Així doncs, l’aposta de la Generalitat de Catalunya pel govern obert comporta un canvi radical en la manera de fer i entendre les polítiques públiques i la relació entre la ciutadania i l’Administració.

És per això que el Pla de Govern Obert 2017-2018 aplega totes les polítiques públiques, impulsades per la Generalitat de Catalunya, destinades a la consolidació, la millora i l’enfortiment del Govern obert a Catalunya. Aquest Pla, concretament en l’àmbit 2, recull els compromisos en relació amb l’obertura de dades per part de la Generalitat.

El compromís ferm del Govern és dotar la ciutadania de les eines necessàries per a aconseguir-ne la implicació directa en la gestió pública; aquest compromís es consolida en un seguit d’actuacions destinades a posar a disposició de col·lectius especialitzats dades públiques susceptibles de ser tractades i utilitzades per a fins, tant lucratius com no lucratius, que reverteixin en la societat.

En aquest sentit, la Secretaria de Transparència i Govern Obert es fixa uns objectius molt clars adreçats a fomentar la generació de valor social a través de l’ús de dades obertes, mitjançant l’obertura de dades públiques per apropar-les a la ciutadania i el foment i la formació en l’ús d’aquestes dades.

En aquest portal hi trobareu, doncs, el catàleg de dades obertes de la Generalitat, que no només mostra dades d’interès públic de la Generalitat i la resta d’administracions catalanes, sinó de tot el país, que poden procedir tant de fonts públiques com privades.

Així mateix, us encoratgem a col·laborar en la millora contínua del portal, suggerint la publicació de dades, aportant els vostres comentaris, compartint les vostres aplicacions o articles, etc. El diàleg constant ens ajudarà a fer un portal cada vegada més adequat a les demandes i necessitats concretes de la ciutadania.