http://governobert.gencat.cat Notícies S’obre a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament de la Llei de transparència http://participa.gencat.cat/ca/proposals/consulta-publica-previa-a-l-elaboracio-del-reglament-de-desenvolupament-parcial-de-la-llei-19-2014-de-transparencia-acces-a-la-informacio-publica-i-bon-govern-ltaibg http://participa.gencat.cat/ca/proposals/consulta-publica-previa-a-l-elaboracio-del-reglament-de-desenvolupament-parcial-de-la-llei-19-2014-de-transparencia-acces-a-la-informacio-publica-i-bon-govern-ltaibg Esteu convidats a fer-hi aportacions L'oficina antifrau publica el baròmetre sobre la percepció de la corrupció a Catalunya al 2016 https://www.antifrau.cat/images/web/docs/publicacions/barometre/barometre_2016/201612220-informe-barometre-2016-la-corrupcio-a-catalunya.pdf https://www.antifrau.cat/images/web/docs/publicacions/barometre/barometre_2016/201612220-informe-barometre-2016-la-corrupcio-a-catalunya.pdf S'hi demana més implicació i compromís dels polítics en les àrees derisc  Recursos per avaluar les polítiques públiques http://ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=672& http://ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=672& Ivàlua recull informació i metodologia de diversos organismes i centres de recerca Nou cicle de debats sobre processos constituents al món http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/innovacio-democratica/jornada-democracia-deliberativa/ http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/innovacio-democratica/jornada-democracia-deliberativa/ S'hi presentaran, des del 9 de març fins el 15 de juny, experiències internacionals en democràcia deliberativa i participació ciutadana El Registre de grups d’interès s’amplia a totes les administracions catalanes http://justicia.gencat.cat/ca/novetats_del_web/nota-premsa/?id=297966 http://justicia.gencat.cat/ca/novetats_del_web/nota-premsa/?id=297966 El govern regula el Registre, com a instrument fonamental de la transparència Nova Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/suport-al-mon-local/Governs-que-no-caminen-sols-presentaciA-de-la-nova-guia-de-participaciA-ciutadana/ http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/suport-al-mon-local/Governs-que-no-caminen-sols-presentaciA-de-la-nova-guia-de-participaciA-ciutadana/ Es presentarà en una jornada el proper 24 de març a l’EAPC   Nous cursos de participació ciutadana per a tècnics de món local http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/suport-al-mon-local/formacio/Itinerari_Formatiu_monlocal/ http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/suport-al-mon-local/formacio/Itinerari_Formatiu_monlocal/ Girona i Tarragona acullen formació sobre transparència i mecanismes de participació ciutadana